REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO DEBIUT

 1. Do korzystania z usług Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej wpłata zaliczki nie mniejsza niż 30% wartości pobytu w ciągu 7dni od chwili rezerwacji.Brak terminowej wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu. W trakcie pobytu Gość nie może przekazywać apartamentu/pokoju osobom trzecim bez uzgodnienia z kierownikiem Ośrodka.
 2. W dniu przyjazdu należy dokonać formalności meldunkowych i finansowych.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz.14.00,kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00
 4. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Goście są proszeni o zgłoszenie ich nie póżniej niż dobę od chwili zameldowania. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności z przyczyn od nas niezależnych np.przerwy w dostawie wody,prądu.
 5. Apartamenty/pokoje w trakcie pobytu Gości nie są sprzątane. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania mebli, wyposażenia apartamentu/pokoju.
 6. Prosimy o oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz segregację śmieci.Prosimy o korzystanie z urządzeń elektrycznych zgodnie z ich przeznaczeniem,przestrzegając przepisów BHP i Ppoż.
 7. Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, będą obciążeni finansowo przez właściciela i usunięci z Ośrodka bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 8. Na terenie Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, na którym pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty,oddane do użytkowania, a będące własnością Ośrodka, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 10. Za pozostawione przedmioty lub środki pieniężne w apartamentach/pokojach Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej, dlatego należy starannie zamykać okna i drzwi .
 11. Osrodek nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani znajdujace się w nich mienie.
 12. Zabrania się palenia w apartamentach/pokojach.
 13. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np.póżniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia lub zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 14. Wyjeżdżając prosimy o pozostawienie apartamentu/pokoju w czystości, wyrzucenie śmieci (segregacja!!!), zdjęcie pościeli oraz pozostawienie klucza w recepcji.Użytkownik zobowiazany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia lub odkupić zniszczoną rzecz.